Secciones
Inicio > Tutorías > Tutorías
Lunes 26 de agosto de 2019
Tutorías
Enviar por email Imprimir Generar PDF
Relación de tutores y tutoras de cada grupo.

 

TODAS LAS TUTORIAS SON: MARTES  DE 16:00 A 17:00 HORAS

T u t o r í a s       Curso 2018-2019

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Tutor/a

AULA

(Provisional)

1º A

Pazos Vicente, Juan Luis

B-1

1º B

Caro Lepa, Enrique

B-2

1º C

García Sorroche, Juan Francisco

B-3

1º D

César Castillo, Manuel

B-4

1º E Vega Caballero, María José
B-5

2º A

García Bellido, Benito

1-1

2º B

García Fernández-Andes, José María

1-3

2º C

Mateos Soto, María Ángeles

1-5

2º D

Herrera Durán, Alfredo Luis

1-2

2º E Domínguez Falcón, Fernando
1-4

3º A

Piñeiro Dotto, María Noemí

2-3

3º B

Ruiz Castro, Ana María

2-5

3º C

Dorantes González, Macarena

2.4

3º D
Navarro Chavez, Miguel
2.6

4º A

Gómez Corral, María de las Mercedes

1-6

4º B

Navarro Barea, Mª Amparo

1-7

4º C

Portillo Martín, Rosalía Alejandra
1-8
4º D
Rodríguez Tinajero, Lourdes
2-2

BACHILLERATOS

Tutor/a

AULA

1º BACH. A

Navas Jiménez, Gloria

2-11

1º BACH. B

Pereira Hernández, María Concepción

2-10

1º BACH. C

Alcaide Zamora, María Victoria

2-7

2º BACH. A

Amarillo Ramírez, Antonio

 2-8

2º BACH. B

Noé Cabeza, Joaquín

2-7

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Tutor/a

AULA

1º CFGM ELECTRICIDAD

Rodríguez Ponce, Pilar


Talleres
Electricidad

2º CFGM ELECTRICIDAD

Bellido Andrades, Diego


Talleres
Electricidad

1º CFGM ADMINISTRACIÓN

Caro González, María Dolores


Aulas de
Administración

2º CFGM ADMINISTRACIÓN

Leal Del Ojo Cala, Juan Antonio

Aulas de
Administración

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Tutor/a

AULA

1º CFGS ELECTRICIDAD

Pradas Borrueco, María Jesús


Talleres
Electricidad

2º CFGS ELECTRICIDAD

Bernal Romero, Manuel Ángel

Talleres
Electricidad

1º CFGS ADMINISTRACIÓN

Sánchez López, Juan Bosco

Aulas de
Administración

2º CFGS ADMINISTRACIÓN

Romero Molero, María del Mar

Aulas de
Administración

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Tutor/a AULA
1º F.P.B. MAD Fernández Montesinos, Marina
TT2
1º F.P.B. INF
TT1
2º F.P.B. MAD León Pérez, Carmen María
 B-8
2º F.P.B. INF Sauces Arroyo, Rafael
 B-8
AULA ESPECÍFICA Dorantes González, Mª José A.E.
PTVAL Cáceres Ruiz, Mª Castillo
PTVAL