Tutores: 

            Doña Celia Barbadillo Palma

          Don Alejo Saiz Ceballos

 

Especialistas:

           Doña Esther Alaejos Ruiz-Hidalgo (P. T.)

           Doña Josefina Fraile Plaza (música)

           Doña Ana María Gallego Cano (religión)

           Doña Macarena Álvarez-Rementería Narváez (inglés)

           Don Alberto Daniel Rodríguez ( educación física)

           Doña Celia Barbadillo Palma (proyecto bilingüe)

 

Volver a EQUIPOS DOCENTES