SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CLIMATOLOGÍA AMBIENTAL (CLIMA)ENVIRONMENTAL CLIMATOLOGY INFORMATION SUBSYSTEM
<span class=es>Reducir el tamaño del texto</span><span class=en>Decrease font size</span> <span class=es>Tamaño del texto original</span><span class=en>Reset font size</span> <span class=es>Aumentar el tamaño del texto</span><span class=en>Increase font size</span> <span class=es>Imprimir</span><span class=en>Print</span>