header 

      GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DE HOSPITAL

           SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

Última Actualización: Diciembre 2018

 

GUÍA COMPLETA

Grupo A -  APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

Grupo B - SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Grupo C - APARATO CARDIOVASCULAR

Grupo D - TERAPIA DERMATOLÓGICA

Grupo G - PREPARADOS GENITOURINARIOS. HORMONAS SEXUALES

Grupo H - TERAPIA HORMONAL

Grupo J - ANTIINFECCIOSOS. VÍA GENERAL

Grupo L - TERAPIA ANTINEOPLÁSICA

Grupo M - APARATO LOCOMOTOR

Grupo N - SISTEMA NERVIOSO

Grupo P - ANTIPARASITARIOS

Grupo R - SISTEMA RESPIRATORIO

Grupo S - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Grupo V - VARIOS