Versión para impresión

El género como determinante de los problemas de salud asociados con el trabajo

Fecha: 17/03/2015

Medio: http://www.cigsaudelaboral.org

O xénero como un factor determinante dos problemas de saúde asociados ao traballo.

Aínda que as condicións de traballo teñen mellorado nos últimos tempos, é preciso poñer especial atención nos novos riscos que están a xurdir como é o caso dos riscos psicosociais. En relación a estes últimos, e contrariamente ao que poida parecer, as mulleres non son máis sensibles que os homes cando falamos de relacións interpersoais, polo que a súa resposta ante problemas como o burnout é similar á que teñen por regla xeral os homes. Sí hai diferencias en relación á xornada de traballo. As mulleres sufren máis que os homes as longas xornadas de traballo.

Segundo se explica dende a Universidade de Bordeaux, traballar moitas horas creará máis transtornos e máis problemas de saúde para as mulleres que para os homes. Este feito sen dúbida é debido a que gran cantidade do traballo non remunerado, como o traballo doméstico, continúa a ser realizado por mulleres.

Ademáis como fontes de frustración derivadas do traballo, atopamos a remuneración salarial, que segue a ser motivo de discriminación, estimándose que na actualidade a brecha salarial está en torno  a un 16%  de media na UE, que a representación das mulleres nos sectores peor pagados segue a ser alta e a súa presencia nos postos de toma de decisións baixa, a pesares dos esforzos lexislativos dos últimos anos, que priman a incorporación das mulleres aos consellos de administración e que fixeron que a súa presencia crecera nun 7,6%.

 

Versión para impresión