Cartografía Urbana

  Escala Año
  Planos Callejeros de Andalucía 1:2.000 2020
  Cartografia Urbana Vectorial 1:500 1992-2009
  Cartografia Urbana Vectorial 1:1.000 1992-2009
  Cartografia Urbana Vectorial 1:2.000 1992-2009
  Cartografia Urbana Vectorial 1:5.000 1992-2009
  Cartografia Urbana Raster 1:500 1982-1999
  Cartografia Urbana Ráster 1:1.000 1982-1999
  Planos Urbanos de Ciudades Medias N A 1995-2010